nakoro
Kontakt
O nás
  
  Rozhrania
  Všeobecne
  Drôtové
  RS232   RS485
  Bezdrôtové
  MI-RC5   MIC-E-BT-1
  Prevodníky
  USB/RS232   USB/RS485   LAN/RS232
  Podpora
  Podpora
Podpora pre komunikačné rozhrania
MI-RC5
Popis Súbor Poznámka
MI-RC5-1A - katalógový list .pdf
MI-RC5-1A - manuál .pdf
MI-RC5-1A - Technické podmienky .pdf
MI-RC5-1A - Nákres .pdf .dwg .stp
MI-E-BT-1
Popis Súbor Poznámka
MIC-E-BT-1 - katalógový list .pdf
MIC-E-BT-1 - manuál .pdf
MIC-E-BT-1 - Technické podmienky .pdf
MIC-E-BT-1 - Nákres .pdf .stp