nakoro
Kontakt
O nás
  
  Drôtové
  RS232   RS485
  Prevodníky
  USB/RS232   USB/RS485   LAN/RS232
  Podpora
  Podpora
Rozhranie RS485
RS485
Rozhranie RS485 je väčšinou použivané v priemysle a tiež v prípadoch keď kvôli veľkej vzdialenosti zobrazovača od nadradeného systému (napr. PC) nie je možné použiť RS232. RS485 je možné použiť až do vzdialenosti cca. 1500 m (v závislosti od kvality kábla, použitej prenosovej rýchlosti a počtu pripojených zobrazovačov). Výhodou rozhrania RS485 je možnosť použiť jednu komunikačnú linku pre viac zobrazovačov (komunikačný protokol používa adresáciu). Rozhranie RS485 používané v zobrazovačoch je galvanicky oddelené.
Komunikačné rozhrania zobrazovačov sú vyvedené do konektora RJ-45 v prípade riadiacich elektroník a interiérových prevedení zobrazovačov, alebo do vodotesného priemyselného okrúhleho konektora M12 pre exteriérové prevedenia zobrazovačov.
Zapojenie konektora RJ-45 pre rozhranie RS485:
Pin Signál Popis
1 GND2 Referenčný vodič
2 A1+ Kladný dátový vodič
3 B1- Záporný dátový vodič
4 - Nezapojený pin
5 GND2 Referenčný vodič
6 A2+ Kladný dátový vodič
7 B2- Záporný dátový vodič
8 TERM Prepojením s B zakončí linku
Signály A1+ a A2+ sú vzájomne prepojené, obdobne B1- a B2-.
GND2 je referenčný (COMMON)) signál rozhrania RS485. Je galvanický oddelený od interného referenčného signálu GND.
Zapojenie konektora M12 pre RS485:
Pin Signál Popis
1 GND2 Referenčný vodič
2 A+ Kladný dátový vodič
3 B- Záporný dátový vodič
4 TERM Prepojením s B zakončí linku