nakoro
Kontakt
O nás
  
  Drôtové
  RS232   RS485
  Prevodníky
  USB/RS232   USB/RS485   LAN/RS232
  Podpora
  Podpora
Rozhranie RS232
RS232
Základným a cenovo najvýhodnejším rozhraním zobrazovačov je RS232. Toto rozhranie je použiteľné pri vzdialenosti nadradeného systému (napr. PC) do 15 m. Rozhraním RS232 je možné prepojiť s nadradeným systémom pri použití jedného portu len jeden zobrazovač.
Komunikačné rozhrania zobrazovačov sú vyvedené do konektora RJ-45 v prípade riadiacich elektroník a interiérových prevedení zobrazovačov, alebo do vodotesného priemyselného okrúhleho konektora M12 pre exteriérové prevedenia zobrazovačov. Zapojenie pinov konektora RJ-45 je pre maticové zobrazovače iné ako pre 7-seg. zobrazovače.
Zapojenie konektora RJ-45 pre maticové zobrazovače:
Pin Signál Popis
1 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
2 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
3 RxD Datový vodič RS232, data do zobrazovača
4 - Nezapojený pin
5 TxD Datový vodič RS232, data zo zobrazovača
6 - Nezapojený pin
7 GND Referenčný vodič
8 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
Zapojenie konektora RJ-45 pre 7-segmentové zobrazovače:
Pin Signál Popis
1 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
2 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
3 RxD Datový vodič RS232, data do zobrazovača
4 GND Referenčný vodič
5 TxD Datový vodič RS232, data zo zobrazovača
6 GND Referenčný vodič
7 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
8 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať
Zapojenie konektora M12:
Pin Signál Popis
1 GND Referenčný vodič
2 RxD Datový vodič RS232, data do zobrazovača
3 TxD Datový vodič RS232, data zo zobrazovača
4 - Môže obsahovať interné signály, nezapájať