nakoro
Kontakt
O nás
  
  Rozhrania
  Všeobecne
  Drôtové
  RS232   RS485
  Bezdrôtové
  MI-RC5   MIC-E-BT-1
  Prevodníky
  USB/RS232   USB/RS485   LAN/RS232
  Podpora
  Podpora
Komunikačné rozhrania
Komunikačné rozhrania slúžia na interakciu zobrazovačov s okolím. Cez ne je určované čo sa má zobraziť, nastavujú sa parametre alebo konfigurácie zobrazovačov. V hrubom priblížení je komunikačné rozhranie dané fyzickou vrstvou a protokolom. Fyzické vrstvy použitých rozhraní sú celosvetovo štandardizované. Protokoly môžu byť vlastné (neštandardizované) alebo tiež štandardizované. Snahou je poskytovať zobrazovače s čo najväčším množstvom štandardizovaných protokolov.
Funkcie komunikačných rozhraní zabezpečujú komunikačné moduly. Moduly môžu byť vstavané, pripojené k zobrazovaču alebo pripojené k PC alebo inému nadradenému systému.
Vstavané moduly sú umiestnené vo vnútri riadiacej elektroniky zobrazovača. Tieto moduly nie sú predávané samostatne. Časti tejto internetovej stránky, ktoré sú im venované, slúžia len ako priestor pre umiestnenie informácií o nich (aby nebolo nutné ich opakovať pri každom zariadení, ktoré ich používa). Pri vstavaných komunikačných moduloch sú vlastnosti a použitie signálov na komunikačnom konektore riadiacej elektroniky dané typom vstavaného modulu.
Komunikačné moduly pripojené k zobrazovaču sú tie, ktoré sa pripájajú ku komunikačnému konektoru riadiacej elektroniky alebo komunikačnému konektoru zobrazovača. Tieto moduly majú vlastný kryt a sú predávané samostatne. Je však potrebné si uvedomiť, že ich je možno pripojiť k riadiacim elektronikám, ktoré sú bez vstavaného komunikačného modulu alebo len s určitým typom týchto modulov. Pripojené komunikačné moduly sú používané v prípade, keď nie je z technických dôvodov možné použiť vstavaný modul.
Komunikačné moduly pripojené k PC alebo inému nadradenému systému sú v našom kontexte nazývané prevodníky. Úlohou týchto modulov je hlavne poskytnutie požadovanej fyzickej vrstvy pre systém, ktorý ňou nedisponuje.
Súčasná ponuka komunikačných modulov je pomerne malá. K dispozícii sú vstavané moduly pre fyzickú vrstvu RS232, RS485 a IR (InfraRed). Tiež je k dispozícii IR pripojený modul pre IR, ktorý je kombinovaný so sústavou snímačov (teplota, osvetlenie). Z bezdrôtových komunikačných rozhraní je dostupný externý Bluetooth modul. Na RS232, RS485 a Bluetooth je dostupný len neštandardizovaný protokol. Jeho popis je možné nájsť v sekcii "Podpora" pre príslušnú riadiacu elektroniku alebo zobrazovač. IR rozhranie používa kódovanie RC5, vzhľadom k určeniu tohto kódovania ho možno považovať za štandardizovaný protokol.