nakoro
Kontakt
O nás
7-segmentové zobrazovače
Číselné zobrazovače je možné použiť na zobrazenie Jackpotu, ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach, času, dátumu a teploty na verejných priestranstvách, počtu voľných parkovacích miest, počtu vyrobených výrobkov vo výrobných halách závodov, hodnoty fyzikálnych veličín v technologických procesoch atď.
V závislosti od použitej technológie sú ponúkané zobrazovače na báze LED a zobrazovače magneto-optické.
Zobrazovače sú ponúkané ako osadený rám alebo po jednotlivých dieloch (riadiaca elektronika, zobrazovače (číslice), zdroj a kabeláž).
Osadené rámy obsahujú potrebné komponenty zoskupené do jedného konštrukčného celku, ktorý je určený pre zabudovanie do boxu. Zákazník nemusí riešiť prepojenie jednotlivých komponentov a montáž zobrazovača do boxu je jednoduchšia.
Jednotlivé komponenty je možné použiť v prípade, keď v požadovanej konfigurácii neexistuje osadený rám, zobrazovač je atypický, alebo je box pre použitie rámu príliš tesný.
Súčasťou riadiacej elektroniky je komunikačný modul. Pred jej výberom je potrebné zvážiť ako sa budú nastavovať parametre zobrazovača a ako bude komunikovať s nadradeným systémom (ak existuje). Na požiadanie je možné naprogramovať komunikačný modul riadiacej elektroniky na vami požadovaný protokol. Tiež je možné vytvoriť špeciálnu aplikáciu pre zadávanie zobrazovaných údajov podľa požiadaviek. Tieto špeciálne aplikácie môžu preberať údaje z databáz a zobrazovať ich na zobrazovači.