nakoro
Kontakt
O nás
  
  Software
  7-Config   7-DateTime
7-Config
7-Config
7-Config je program, ktorý cez COM port na PC nastaví jednotlivé zobrazované sekvencie na 7-segmentovom zobrazovači. Je možné zobraziť čas, dátum, teplotu, číslo alebo aj špeciálne znaky. Okrem zobrazovaných sekvencií je možné tiež nastaviť týždenný časový plán, ktorým je možné vypínať a zapínať zobrazenie, meniť jas zobrazovača a ovládať cievku relé pre prípadné nasvietenie boxu. V prípade, keď je na spoločnom komunikačnom rozhraní viac zobrazovačov, je programom 7-Config možné nastaviť komunikačné adresy jednotlivým zobrazovačom.
Ak počítač nemá COM port potom je možné použiť prevodník z USB na RS232 (prípadne RS485). Po nainštalovaní drivera dodávaného s prevodníkom a zasunutí prevodníka do USB portu, sa v zozname rozbaľovacieho poľa programu objaví nový port, ktorý je možné použiť pre komunikácu so zobrazovačom. Tiež je možné použiť prevodník z Ethernet na RS232 (prípadne RS485). Po nainštalovaní drivera a jeho nakonfigurovaní sa v zozname objaví nový port.