nakoro
Kontakt
O nás
  
  Kabeláž
  K7
  Podpora
  Podpora
K7 series
K7
K7 je spoločné označenie pre množstvo typov kabeláží určených pre prepojenie riadiacich jednotiek CW7 so 7-segmentovými zobrazovacími modulmi.
Každá kabeláž pozostáva z plochého kábla s príslušným počtom konektorov a sady samostatných vodičov.
Dĺžky plochého kábla ako aj vodičov a rozmiestnenie konektorov závisí od typu a veľkosti zobrazovacích modulov, pre ktoré je kabeláž určená. Uvedené parametre tiež závisia od toho, či vytvorený zobrazovač bude jednostranný alebo obojstranný.
Presné špecifikácie typov K7 sú predmetom ďalších technických dokumentov.

Počet typov kabeláží sa neustále zväčšuje. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené označenia typov K7, ktoré boli definované v čase tvorby tohto dokumentu.

Kabeláž Strán Segmenty Počet segmentov Poznámka
K7L15-19-A 1 C7L15xx, -D, -C 5 pre zobrazovač hodín
K7L15-29-A 2 C7L15xx, -D, -C 10 pre zobrazovač hodín
K7LX15-13-A 1 C7L15xx 3 všeobecná kabeláž
K7LS15-19-A 1 C7LS15xx, -D, -C 5 pre zobrazovač hodín
K7LS15-29-A 2 C7LS15xx, -D, -C 10 pre zobrazovač hodín
K7LSX15-13-A 1 C7LS15xx 3 všeobecná kabeláž
K7LS15-14-A 1 C7LS15xx 4
K7LS15-14-B 1 C7LS15xx 4 trojfarebné zobrazenie
K7LS15-24-A 2 C7LS15xx 8
K7M10-19-A 1 H710 4
K7M10-29-A 2 H710 8
K7M15-19-A 1 H715 4
K7M15-29-A 2 H715 8
K7M25-19-A 1 H725 4
K7M25-29-A 2 H725 8
K7M30-19-A 1 H730 4
K7M30-29-A 2 H730 8