nakoro
Kontakt
O nás
  
  Elektronika
  CW7L   CW7M
  Podpora
  Podpora
CW7M series
CW7M
Riadiaca jednotka CW7M je určená pre ovládanie 7-segmentových zobrazovačov tvorených MO modulmi H7xx. Maximálny počet riadených segmentov je 8.
CW7M obsahuje hodiny reálneho času (RTC) zálohované veľkokapacitným kondenzátorom. Preto nie je potrebné vymieňať batériu. Doba zálohovania hodín je 1 mesiac. Na požiadanie je možné CW7L dodať so zálohovaním RTC batériou.
CW7M je určená pre napájanie zo zdrojov s výstupom DC12V. Pre pripojenie LED modulov sa používa kabeláž K7. Jednotka poskytuje priamy výstup pre relé s DC12V cievkou alebo s použitím pomocného DC24V zdroja pre relé s cievkou DC24V. Pomocou relé je možné ovládať nasvietenie magneto-optických segmentov alebo osvetlenie boxu na základe týždenného časového plánu. Súčasťou CW7M je aj konektor pre pripojenie teplotného snímača.
V CW7M je vstavaný komunikačný modul, ktorého typ určuje rozhranie pre nastavovanie parametrov jednotky. Niektoré typy komunikačných modulov obsahujú mikroradič, čo umožňuje realizáciu prevodu externého komunikačného protokolu do protokolu používaného CW7M alebo realizáciu aplikačného algoritmu priamo v CW7M. Štandardný komunikačný protokol umožňuje adresáciu jednotiek CW7M jednotlivo alebo v skupinách na spoločnom komunikačnom rozhraní.
Konfiguračným programom 7-Config je možné nastaviť sekvenciu zobrazovaných údajov. Je možné určiť zobrazovaný údaj a trvanie jeho zobrazenia v sekvencii. Je možné zobrazovať čas, dátum a teplotu v rôznych formátoch (v závislosti od počtu a typu použitých segmentov) a tiež je možné zobrazovať číslo, prípadne akýkoľvek znak, ktorý je 7-segmentovým zobrazovačom zobraziteľný (podmienkou je, že je tento znak definovaný vo fonte jednotky CW7M). CW7M obsahuje definíciu 2 fontov. Druhý font je určený pre zákazníkom požadované definície znakov. Definíciu znakov je nutné dohodnúť pred výrobou CW7M.
Sekvencia nastavená konfiguračným programom sa použije po zapnutí zobrazovača. Následne je možné obsah sekvencie dynamicky meniť cez komunikačné rozhranie.
CW7M umožňuje nastaviť 3 sekvencie zobrazovania údajov. Zobrazovanú sekvenciu je možné prepínať na základe týždenného časového plánu alebo príkazom cez komunikačné rozhranie. Po zapnutí napájania alebo resete CW7M je zobrazovaná prvá sekvencia. Týždenným časovým plánom alebo príkazom cez komunikačné rozhranie je tiež možné riadiť relé osvetlenia.
CW7M je dostupná v nasledujúcich modifikáciách:

Modifikácia Rozhranie Protokol Poznámka
CW7MC-C/232-A RS 232 NKR
CW7MC-C/485-B RS 485 NKR