nakoro
Kontakt
O nás
  
  Elektronika
  CW7L   CW7M
  Podpora
  Podpora
CW7L series
CW7L
Riadiaca jednotka CW7L je určená pre ovládanie 7-segmentových zobrazovačov tvorených LED modulmi C7L. Maximálny počet riadených segmentov je 8 alebo 4.5 + 4.5 (obojstranná konfigurácia pre hodiny).
CW7L obsahuje hodiny reálneho času (RTC) zálohované veľkokapacitným kondenzátorom. Preto nie je potrebné vymieňať batériu. Doba zálohovania hodín je 1 mesiac. Na požiadanie je možné CW7L dodať so zálohovaním RTC batériou.
CW7L je určená pre napájanie zo zdrojov s výstupom DC12V. Pre pripojenie LED modulov sa používa kabeláž K7. Jednotka poskytuje priamy výstup pre relé s DC12V cievkou alebo s použitím pomocného DC24V zdroja pre relé s cievkou DC24V. Pomocou relé je možné ovládať osvetlenie boxu na základe týždenného časového plánu. Súčasťou CW7L je aj konektor pre pripojenie teplotného snímača.
V CW7L je vstavaný komunikačný modul, ktorého typ určuje rozhranie pre nastavovanie parametrov jednotky. Niektoré typy komunikačných modulov obsahujú mikroradič, čo umožňuje realizáciu prevodu externého komunikačného protokolu do protokolu používaného CW7L alebo realizáciu aplikačného algoritmu priamo v CW7L. Štandardný komunikačný protokol umožňuje adresáciu jednotiek CW7L jednotlivo alebo v skupinách na spoločnom komunikačnom rozhraní.
Konfiguračným programom 7-Config je možné nastaviť sekvenciu zobrazovaných údajov. Je možné určiť zobrazovaný údaj a trvanie jeho zobrazenia v sekvencii. Je možné zobrazovať čas, dátum a teplotu v rôznych formátoch (v závislosti od počtu a typu použitých segmentov) a tiež je možné zobrazovať číslo, prípadne akýkoľvek znak, ktorý je 7-segmentovým zobrazovačom zobraziteľný (podmienkou je, že je tento znak definovaný vo fonte jednotky CW7L). CW7L obsahuje definíciu 2 fontov. Druhý font je určený pre zákazníkom požadované definície znakov. Definíciu znakov je nutné dohodnúť pred výrobou CW7L.
Sekvencia nastavená konfiguračným programom sa použije po zapnutí zobrazovača. Následne je možné obsah sekvencie dynamicky meniť cez komunikačné rozhranie.
CW7L umožňuje nastaviť 3 sekvencie zobrazovania údajov. Zobrazovanú sekvenciu je možné prepínať na základe týždenného časového plánu alebo príkazom cez komunikačné rozhranie. Po zapnutí napájania alebo resete CW7L je zobrazovaná prvá sekvencia. Týždenným časovým plánom alebo príkazom cez komunikačné rozhranie je tiež možné riadiť relé osvetlenia alebo jas LED (v 3 úrovniach).
CW7L je dostupná v nasledujúcich modifikáciách:

Modifikácia Rozhranie Protokol Poznámka
CW7LC-D/RC5-A IR RC5 (1)
CW7LC-C/232-A RS 232 NKR
CW7LC-C/485-B RS 485 NKR

(1) - pre nastavenie parametrov je potrebná sústava snímačov MI RC5-1 a diaľkový IR ovládač.