nakoro
Kontakt
O nás
  
  Iné (Sw)
  TFM
  Podpora
  Podpora
TFM
TFM


Software TFM (Text File Modifier) slúži na úpravu čisto textových súborov (Plain Text Files). Ide napríklad o súbory typu *.txt, *.html, *.css, *.srt a podobné ako aj zdrojové súbory vytvárané pri programovaní v rôznych programovacích jazykoch. TFM umožňuje vybrať zdrojové súbory, nastaviť parametre a akcie pre úpravu a určiť cieľové súbory. Uvedené odkazy na súbory, parametre a akcie sú združené do pomenovaného profilu. Profily sú následne združované do pomenovanej dávky. TFM udržiava informácie o dávkach a profiloch a umožňuje ich spúšťať z grafického prostredia TFM ako aj z príkazového riadku.

Spracovanie dávky je spracovanie jej profilov v poradí v akom sú uvedené v jej zozname. Spracovanie profilu začína otvorením zdrojového súboru a nasleduje určenie rozsahu (bloku) riadkov v súbore, ktorý je určený na modifikáciu. Následne sa z rozsahu vyberú riadky, ktoré kandidujú na zmenu. Potom sa vykoná zvolená modifikácia (akcia) nad vybranými riadkami. Spracovanie profilu sa ukončí uložením zmien do cieľových súborov. Viac informácií nájdete v manuále ku programu.

TFM je určený pre operačný systém Window XP/Vista/7.

TFM nemá trial ani demo verziu. Pre jeho spustenie je potrebný registračný kľúč. Cena software je 40,- €. Na info@nakoro.sk požiadajte o zaslanie zálohovej faktúry. Po jej úhrade Vám bude zaslaný registračný kľúč.