nakoro
Kontakt
O nás
  
  Matrix
  Všeobecne
  LED displeje
  Moving Message
  Software
  Moving Message   Mthree
  Podpora
  Podpora
Moving Message 3.25
Manuál k software Moving Message ver. 3.25
Ide o elektronickú verziu (vo formáte .pdf) manuálu, ktorý je dodávaný k svetelným panelom. Veľkosť súboru je 825 kB.
Demo verzia software pre programovanie panelov (ver. 3.25)
Jediným obmedzením demo verzie je zakázaná komunikácia s LED displejom. Software je určený pre Windows 10/8/7/Vista. Oproti verzii 3.20 podporuje Bluetooth modul MIC-E-BT-1. Oproti verzii 3.10 podporuje viac sériových portov a obsahuje funkciu pre test komunikačného spojenia s panelom. Ak ešte používate Windows XP, potom odporúčame použiť verziu 3.10. Prosím informujte sa ako ju získať. Oproti verzii 3.00 podporuje znak eura. Tiež boli opravené niektoré chyby, zdokonalené niektoré funkcie a upravené východzie nastavenia. Veľkosť súboru je 36 MB. Programový balík Moving Message 3.25 obsahuje nasledovné programy:
Shot Editor - vytváranie textov pre jednoriadkové displeje
Page Editor - vytváranie textov pre viacriadkové informačné displeje
Picture Editor - editor obrázkov pre LED displeje
Font Editor - editor fontov pre LED displeje
Shots Builder - zostavovanie šotov
Short Message - program pre zasielanie krátkych správ do displeja
Tombole - program pre losovanie tomboly pomocou LED displeja
Shot Assembler - program pre spájanie šot súborov do jedného pre odoslanie do dispeja
Batch Profile Editor - program pre tvorbu komunikačných profilov použiteľných v dávkových súboroch
Simulator - simulátor displeja na monitore PC
Simulátor displejov
Ide o program, ktorý je obsiahnutý v balíku Moving Message a simuluje beh preddefinovaného textu na svetelnom panely podľa voľby používateľa. Ide o jediný súbor, ktorý nie je potrebné inštalovať. Veľkosť súboru je 346 kB.
Elektronický katalóg displejov
Katalóg umožňuje vyhľadávať LED displeje podľa niektorých parametrov zo všetkých v súčasnosti vyrábaných typov. Samotný katalóg sa skladá z programu a datového súboru. Program a datový súbor sa musia nachádzať v spoločnom adresári. Veľkosť súboru je 869 kB.