nakoro
Kontakt
O nás
  
  Matrix
  Všeobecne
  LED displeje
  Moving Message
  Software
  Moving Message
  Podpora
  Podpora
Maticové zobrazovače
Pod názvom Moving Message sú ponúkané jednoriadkové programovateľné informačné LED displeje s bežiacim textom (svetelné noviny). LED displeje sú určené na zobrazovanie reklamného alebo informačného textu vo výkladoch obchodov, bánk, na verejných priestranstvách, vo výrobných halách závodov, v dopravných prostriedkoch, informačných systémoch budou, atď. Displeje môžu okrem reklamných textov informovať o aktuálnom čase a dátume, počte a type vyrobených výrobkov, smere jazdy, atď.
Štandardne sú vyrábané v 19 typoch rozmerov od 854 x 98 mm (š x v) do 2295 x 226 mm. Dostupné sú jednofarebné modely (farba svetla červená) alebo farebné (červená, zelená a žltá farba svetla). Na objednávku je možné vyrobiť aj väčšie rozmery alebo exteriérové prevedenie. Exteriérové modely používajú svetelné diódy s vysokou svietivosťou (nad 1300 mcd), ktoré zabezpečujú čitateľnosť aj počas slnečného dňa.
K LED displejom je dodávaný software pre vytváranie textu, ktorý má na displeji bežať (v súčastnosti celý balík len vo verzii pre Windows, pre Android smartphone len Short Message). Displeje podporujú zobrazenie slovenskej a českej diakritiky.
Programom vytvorený text sa do displejov zasiela cez sériový COM port (RS232) alebo Bluetooth. Mobilná aplikácia pre Android podporuje len Bluetooth. Za príplatok je možné display dodať s rozhraním RS485 alebo prevodníkom z USB na RS232 (prípadne RS485) alebo s prevodníkom z Ethernet na RS232 (prípadne RS485). Displeje vyžadujú pripojenie k PC len počas zasielania textu, inak je beh textu na paneloch od PC nezávislý. Pamäť displeja je zálohovaná batériou pre prípad výpadku napájania panelu.
Na požiadanie je možné naprogramovať komunikačný modul displeja na vami požadovaný protokol. Tiež je možné vytvoriť špeciálnu aplikáciu pre zadávanie textu pre displej podľa vašich požiadaviek. Tieto aplikácie môžu preberať údaje z databáz a vkladať ich do zobrazovaného textu.