nakoro
Kontakt
O nás
  
  LED segmenty
  C7L15   C7LS15   C7L25
  Podpora
  Podpora
C7L15 series
C7L15
LED moduly C7L15 sú určené pre zostavenie zobrazovačov riadených riadiacou jednotkou CW7L. Výška znaku je 15 cm. Znaky s výškou 15 cm sú čitateľné do vzdialenosti cca. 60 m. Moduly obsahujú 15 LED na jeden segment.
Moduly série C7L15 sú vyrábané v štandardnom 7-segmentovom prevedení alebo s pridaním desatinnej bodky, dvojbodky a stupňa, alebo ako samostatný znamienkový modul.
Pre mechanické upevnenie disponuje modul 4 otvormi pre skrutky priemeru 4 mm.
Pre pripojenie modulov C7L15 k CW7L sa používa kabeláž K7.

Moduly C7L15 sú dostupné v nasledujúcich verziách:

Modul Farba Svietivosť LED [mcd] / uhol Zobrazenie (2) Špičkový odber (1) Poznámka
C7L15E10R-A červená 1800 / 110-50 7-seg + : . o 3.5A
C7L15E10R-DA červená 1800 / 110-50 7-seg 2.9A
C7L15E10R-S červená 1800 / 110-50 + - 0.8A
C7L15E10R-C červená 1800 / 110-50 + - 0.8A (3)
C7L15IR-A červená 400 / 60 7-seg + : . o 3.5A
C7L15IR-DA červená 400 / 60 7-seg 2.9A
C7L15IR-S červená 400 / 60 + - 0.8A
C7L15IR-C červená 400 / 60 + - 0.8A (3)

(1) - riadiacu jednotku CW7L je potrebné napájať zdrojom, ktorého nominálny prúd je minimálne 1.3 násobkom uvedenej hodnoty
(2) - "7-seg + : . o" = 7 segmentov plus dvojbodka, bodka a stupeň
     - "7-seg" = len 7 segmentov
     - "+ -" = znamienkový segment, zobrazenie len + a -
(3) - pre použitie v hodinách (stredný segment s dvojbodkou a pomlčkou)