nakoro
Kontakt
O nás
  
  Hardware
  SH-1
  Software
  Starry Sky
  Podpora
  Podpora
Hviezdne nebo
Riadiace jednotky série SH-1 spolu s programovým balíkom Starry Sky tvoria systém pre nezávislé PWM riadenie väčšieho množstva LED zdrojov svetla využívajúcich napäťové napájacie zdroje. Jednotky sú dostupné v prevedení s 16, 32 a 48 výstupmi. Susedné výstupy využívajúce zhodný napäjací zdroj je možno za účelom navýšenia prúdovej kapacity prepájať do skupín po 2 až 4 výstupoch.
Pre každý výstup je možné definovať jas riadených LED v 255 stupňoch. Takto vytvorenú kombináciu (scénu) možno uložiť do riadiacej jednotky. Do SH-1 je možné uložiť tisíce nezávislých scén. Následne je možné ich zoradiť do postupnosti (programu). Programov môže byť až 15. Scéna spoločne s udaním jej dĺžky trvania tvorí prechod. SH-1 pri vykonávaní programu vypočítava svetelné prechody medzi použitými scénami. Jeden program môže obsahovať až tisíc prechodov. SH-1 tiež umožňuje riadiť rýchlosť behu programu v 255 úrovniach a centrálny jas v 15 úrovniach.
Pre nastavenie a ovládanie slúži softvérový balík Starry Sky. Podľa verzie obsahuje programy určené na nastavenie, ovládanie a konfiguráciu riadiacich jednotiek SH-1.
Veľké množstvo definovateľných scén, univerálnosť ich definície a veľký počet možných prechodov v jednom programe umožňujú ovládanie jasu pripojených LED a jeho dynamiky až na úrovni "animácií".
SH-1 je možné použiť napríklad pre riadenie hviezdneho neba (starry sky, star heaven) s ďaleko prepracovanejšími efektami než pri použití štandardných jednotiek s nízkym počtom riadených výstupov.
SH-1 tiež môže riadiť reklamné nápisy vytvorené kazetovým (3D) písmom. Počty výstupov umožňujú riadiť každé písmeno samostatne a vytvárať tak zaujímavé dynamické ale aj pomaly sa meniace prechody medzi jednotlivými stavmi.
Plynulosť prechodov medzi jednotlivými scénami a možnosť zmeny centrálneho jasu dáva možnosť použiť SH-1 pre riadenie náladového osvetlenia. Pomocou konfiguračného software je možné fyzické výstupy združovať do logických. Je napríklad možné definovať logický výstup, ktorý bude obsahovať fyzické výstupy pre jednotlivé RGB zložky LED osvetlenia a jeho stav v scéne tak definovať priamo pomocou voľby farby.
SH-1 je tiež možné použiť pre riadenie dopravy na parkoviskách logistických centier. Z LED prvkov je možné napríklad vytvoriť vzory šípiek (šípky do rôznych smerov, môžu obsahovať aj spoločné prvky, kedy a ktoré sa použijú určuje riadiaca jednotka) a tie voliť voľbou aktuálneho programu. Pre každý smer bude vytvorený jeden program, ktorý bude ovládať tie správne LED aj so všetkými efektami.